Neem contact op
Neem contact op

Individuele coaching

Coaching stimuleert kritisch zelfonderzoek , heeft een praktische en filosofische kant.

Vrijwel ieder mens kent momenten in zijn leven waarop hij het even niet precies weet of ziet. De reden hiervoor kan in de privésfeer liggen, werkgerelateerd zijn of een combinatie van beide. Een ervaring uit het verleden of iets wat juist in de toekomst ligt. Dan kan een spiegel, prikkelende vragen, een duwtje in de rug of een scherpe analyse uitkomst bieden.

Inzicht is de basis van alles en daarom is de eerste stap het helder krijgen van het vraagstuk; om vervolgens het doel vast te stellen. Het doel is de rode draad in alle gesprekken.

Soms is het doel in het eerste gesprek al duidelijk, veel vaker behoeft het aanscherping. Het schrijven van je levensverhaal geeft dan waardevolle informatie en is veelal de aanzet tot het antwoord op de vraag die speelt. Hoe heb je in je leven dingen tot nu toe aangepakt en opgelost? Welke talenten en kwaliteiten heb je? Wie of wat is richtinggevend voor jou geweest? Het geeft inzicht in wie je bent. En dat is van belang. Want je mogelijkheden worden goeddeels bepaald door hoe je bent gevormd, in het gezin, op school. Ik help je om te kijken waar je nog niet hebt gekeken. Denk mee en stel die onverwachte vraag áchter de vraag. Ik breng beweging zonder dit te forceren.

Meestal zijn 4 tot 6 sessies toereikend om de voorgenomen doelen te bereiken. Afhankelijk van de situatie en het vraagstuk is het soms wenselijk om bij aanvang een driehoeksgesprek te voeren waar bijvoorbeeld ook de leidinggevende aanwezig is. Zo ontstaat er een breder kader waarbinnen de leerdoelen ook voor de organisatie duidelijk zijn en gesteund kunnen worden. Hiermee wordt het leerproces ingebed in de werkomgeving en is het duurzaam van karakter.

Vragen uit mijn praktijk:

  • Wat heb ik te doen om mijn leiderschap te verstevigen?
  • Hoe kom ik als zelfstandig ondernemer, fysiotherapeut of interim manager aan het werk? En doe ik wel de dingen die ik werkelijk wil?
  • Hoe krijg ik mensen mee/overtuig ik? En waarom vind ik het zo lastig om anderen te overtuigen?
  • Hoe zorg ik dat het vertrouwen in mijzelf groeit en ik minder afhankelijk word van de bevestiging van anderen?
  • Hoe maak ik als leider het gewenste verschil voor mens, organisatie en daarbuiten?
  • Hoe zorg ik voor een betere balans tussen werk en privé?

"Inzicht zonder handeling brengt geen verandering"

Wat anderen zeggen:

“Florien heeft me een goede spiegel voorgehouden van mijn gedrag en de reacties die dit oproept. De belangrijkste les die ik geleerd heb is dat mijn realiteit een reflectie is van mijn overtuigingen. Ik heb van haar diverse opdrachten gekregen en daarmee mijn grootste angsten overwonnen.”

Medisch specialist te Amsterdam

“Met mij gaat het nog steeds fantastisch, ik ben een ander mens! Ik denk dan ook nog regelmatig aan je, omdat je voor mij echt een ommekeer in mijn leven hebt betekend. Af en toe heb ik heus wel even een terugval, maar ik krijg het steeds weer op de rit.
Het grappige is dat ik er ook veel van kan toepassen in mijn dagelijkse zorg voor de patiënten.”

Sylvia ter Meulen
verpleegkundig specialist

“Florien heeft ons als bestuur in een aantal sessies begeleid, primair om ons leiderschap te verstevigen en daarnaast om de gewenste koers voor kantoor verder vorm te geven. Haar stijl van begeleiden is plezierig, scherpzinnig en direct; haar interventies zijn soms confronterend, maar altijd adequaat en to-the-point.”

Robert van Muijen
bestuursvoorzitter Holla Advocaten
crossmenu