Neem contact op
Neem contact op

Over Florien

Mensen tot bloei laten komen, hen leren om volop hun vermogens in te zetten. Dat is mijn drijfveer.

Coaching is een werkwijze die zich richt op stilstaan om doelbewust verder te gaan. Dit is waar het mijns inziens bij coaching om gaat en is de basis van hoe ik werk.
Een pas op de plaats. Bewegen. Groeien.

Ik heb Groei door Coaching in 2002 opgericht nadat ik 13 jaar bij Achmea en ING had gewerkt. In sales, in diverse leidinggevende functies en als MD-professional. Ik ben van oorsprong jurist. Een studie die ik met veel plezier aan de UvA heb gevolgd.

De liefde voor het coachingsvak – het ontwikkelen en laten groeien van mensen – ontstond in de leidinggevende functies die ik had. Niet “Hoeveel klanten of dossiers heb je deze week afgewerkt?” Maar “Wat heb je nodig om de afgesproken doelen te halen?” Mensen tot bloei laten komen, hen leren om volop hun vermogens in te zetten. Dat is mijn drijfveer. Ik word geraakt door de beweging die dan bij de ander ontstaat. Groei door Coaching is voor mij dan ook veel meer dan mijn werk.

Naast Groei door Coaching krijg ik energie van mijn gezin – we hebben een dochter uit 1997 en een zoon uit 1999 –  van hardlopen, reizen, lezen en cultuur.

Permanente ontwikkeling

Sinds de oprichting van Groei door Coaching ontwikkel ik mij permanent in dit boeiende en zeer diverse vakgebied. Ik heb een intervisiegroep opgezet waar we met collega’s leren van elkaars casuïstiek en volgde uitgebreide scholing op het gebied van coaching, training en loopbaanbegeleiding. Daarnaast bekwaamde ik mij op het vlak van teamontwikkeling, systeem-denken (kijken naar het geheel en niet naar het individu alleen) en systemisch werken (organisatie- en familieopstellingen). Mijn laatste opleiding is op het gebied van de schematherapie. Schematherapie richt zich op het veranderen van disfunctionele schema’s in meer flexibele schema’s en het ontwikkelen van adequate copingstrategieën. Hierbij focus ik op de kant van de “Gezonde Volwassene”.

Daarnaast gebruik ik instrumenten en methodieken uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA). Ook ben ik gecertificeerd om te werken met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een model om persoonlijk voorkeursgedrag te ontdekken, en de Cultural Transformation Tools (CTT). Deze methodiek is er op gericht om organisaties te ondersteunen in het bouwen van een high-performance, waardengedreven cultuur die getalenteerde medewerkers aantrekt en behoudt en de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

Sinds 2007 ben ik programmamaker en docent bij de Baak, instituut voor leiderschap en ondernemerschap.

Samen

Mooi of naïef, maar ik geloof in een betere wereld. Een wereld waar mensen tot bloei kunnen komen. Waar ruimte is voor experiment, ruimte om te leren door achtereenvolgens te ervaren, te reflecteren en te verbeteren. Door kennis en ervaring te delen. Een wereld van SAMEN.

Dát is waarom ik mij en Groei door Coaching verbind aan deze organisaties. Ik wil niet aan de zijlijn staan, maar meedoen. De samenwerking met mensen die zich net zo betrokken voelen bij anderen en de wereld geeft mij vreugde, energie en een goed gevoel.

Groei door Coaching neemt deel aan of investeert in:

Intervisie

In 2003 zette ik mijn eerste intervisiegroep op waar we als collega’s leren van elkaars casuïstiek. In volledige vertrouwelijkheid bespreken we ontwikkelingen binnen het vakgebied, nieuwe werkwijzen en de vraagstukken die we in onze dagelijkse praktijk ontmoeten. Coaching is geen exacte wetenschap. Ratio en emotie, hoofd en hart, wisselen elkaar in hoog tempo af. Coachtrajecten zijn intensief en heel divers van karakter. Het is zaak om je blikveld blijvend te verruimen zodat je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen. Intervisie. Ook hier is het doel leren, bewegen, groeien.

De afgelopen jaren ben ik met Groei door Coaching in contact gekomen met veel vakgenoten. Met een aantal van hen werk ik samen.

Coaching is een werkwijze die zich richt op stilstaan om daarna doelbewust verder te gaan.

Wat anderen zeggen:

“Ik voel me heel gelukkig met wat er in de afgelopen twee jaar is ontwikkeld en gegroeid en vind het leuk om jou dat te laten weten omdat er ook een stukje van jou in zit. Dank je wel!”

Annemarie van den Herik
Teamleider HR/Zorg

“Met mij gaat het nog steeds fantastisch, ik ben een ander mens! Ik denk dan ook nog regelmatig aan je, omdat je voor mij echt een ommekeer in mijn leven hebt betekend. Af en toe heb ik heus wel even een terugval, maar ik krijg het steeds weer op de rit.
Het grappige is dat ik er ook veel van kan toepassen in mijn dagelijkse zorg voor de patiënten.”

Sylvia ter Meulen
verpleegkundig specialist

“Florien weet door het creëren van een veilige sfeer en het stellen van heel relevante en soms ook confronterende vragen je zodanig aan het denken te zetten dat de oplossing zich uiteindelijk als vanzelf aandient. Het coachingstraject bij Florien was voor mij een bijzondere ervaring die me veel inzicht heeft gegeven in mijzelf en mijn communicatie met anderen.”

Advocaat te Amsterdam

crossmenu