Neem contact op
Neem contact op

Individuele coaching

Coaching stimuleert kritisch zelfonderzoek , heeft een praktische en filosofische kant.

Vrijwel ieder mens kent momenten in zijn leven waarop hij het even niet precies weet of ziet. De reden hiervoor kan in de privésfeer liggen, werkgerelateerd zijn of een combinatie van beide. Een ervaring uit het verleden of iets wat juist in de toekomst ligt. Dan kan een spiegel, prikkelende vragen, een duwtje in de rug of een scherpe analyse uitkomst bieden.

Inzicht is de basis van alles en daarom is de eerste stap het helder krijgen van het vraagstuk; om vervolgens het doel vast te stellen. Het doel is de rode draad in alle gesprekken.

Soms is het doel in het eerste gesprek al duidelijk, veel vaker behoeft het aanscherping. Het schrijven van je levensverhaal geeft dan waardevolle informatie en is veelal de aanzet tot het antwoord op de vraag die speelt. Hoe heb je in je leven dingen tot nu toe aangepakt en opgelost? Welke talenten en kwaliteiten heb je? Wie of wat is richtinggevend voor jou geweest? Het geeft inzicht in wie je bent. En dat is van belang. Want je mogelijkheden worden goeddeels bepaald door hoe je bent gevormd, in het gezin, op school. Ik help je om te kijken waar je nog niet hebt gekeken. Denk mee en stel die onverwachte vraag áchter de vraag. Ik breng beweging zonder dit te forceren.

Meestal zijn 4 tot 6 sessies toereikend om de voorgenomen doelen te bereiken. Afhankelijk van de situatie en het vraagstuk is het soms wenselijk om bij aanvang een driehoeksgesprek te voeren waar bijvoorbeeld ook de leidinggevende aanwezig is. Zo ontstaat er een breder kader waarbinnen de leerdoelen ook voor de organisatie duidelijk zijn en gesteund kunnen worden. Hiermee wordt het leerproces ingebed in de werkomgeving en is het duurzaam van karakter.

Vragen uit mijn praktijk:

  • Wat heb ik te doen om mijn leiderschap te verstevigen?
  • Hoe kom ik als zelfstandig ondernemer, fysiotherapeut of interim manager aan het werk? En doe ik wel de dingen die ik werkelijk wil?
  • Hoe krijg ik mensen mee/overtuig ik? En waarom vind ik het zo lastig om anderen te overtuigen?
  • Hoe zorg ik dat het vertrouwen in mijzelf groeit en ik minder afhankelijk word van de bevestiging van anderen?
  • Hoe maak ik als leider het gewenste verschil voor mens, organisatie en daarbuiten?
  • Hoe zorg ik voor een betere balans tussen werk en privé?

"Inzicht zonder handeling brengt geen verandering"

Wat anderen zeggen:

“Haar kritische en intuïtieve manier van werken maken de sessies met Florien van Benten vaak pittig en confronterend, maar juist daarom zeer effectief. Dankzij onze gesprekken kijk ik met trots terug op mijn ontwikkelingen en met vertrouwen naar de toekomst.”

Maartje van Galen

“Ik voel me heel gelukkig met wat er in de afgelopen twee jaar is ontwikkeld en gegroeid en vind het leuk om jou dat te laten weten omdat er ook een stukje van jou in zit. Dank je wel!”

Annemarie van den Herik
Teamleider HR/Zorg

“Ik ben in stilte bij je weggereden en moet bekennen dat ons gesprek impact heeft gehad.
De aanleiding voor het contact met jou was praktisch: vertel me hoe jij succesvol wordt, zodat ik dat ook kan toepassen. Achteraf zie ik dat je me op het spoor van fundamentele waarden en authenticiteit hebt gezet.”

Monique van B.
HR manager
crossmenu