Neem contact op
Neem contact op

Werkwijze

De kern van mijn begeleiding is om mensen te leren volop hun vermogens in te zetten.

Mijn aanpak is altijd hetzelfde en toch altijd anders. Dat klinkt tegenstrijdig maar is het niet. Ik werk altijd vanuit dezelfde waarden en normen. Vanuit hetzelfde gevoel. Dat is wie ik ben. In die zin is mijn aanpak altijd eender. Maar er zijn geen twee coachvragen hetzelfde. Laat staan de oplossing voor het vraagstuk of de weg er naartoe. En daarom is mijn aanpak ook altijd weer anders.

Aan de wortel van de coachgesprekken ligt de coachvraag. Vaak is deze niet bij aanvang helder of speelt er meer. Coaching is een samenspel. Meedenken, samen uitpluizen maar ook die onverwachte vraag áchter de vraag stellen.

Als het vraagstuk scherp is, bespreken we het gewenste resultaat. Wanneer ben je tevreden? Beschrijf de situatie eens zoals je hem wenst. Wat zou er dan moeten veranderen? Dit is de rode draad voor het vervolg. In dit vervolg ben ik de gesprekspartner die luistert, vragen stelt en soms ook confronteert. Heel direct, met betrokkenheid en warmte, intuïtief en altijd doelgericht. Ik ben niet bang om vragen te stellen die impact hebben, aan het denken zetten, gebieden ontsluiten. Ik houd vol zonder te beklemmen. En schep de voorwaarden waardoor de ander op zoek durft te gaan.

Ik verbind polariteiten

  • Hoe kun je vanuit vriendelijkheid ook zakelijk zijn?
  • Hoe geef je richting aan je team en laat je genoeg ruimte?
  • Hoe blijf je collegiaal zonder zelf teveel op je nek te nemen?
  • Hoe gebruik je vertrouwen i.p.v. angst om dingen voor elkaar te krijgen?

De kern van mijn begeleiding is om mensen te leren volop hun vermogens in te zetten. Mijn aanpak leert mensen essentiële keuzes te maken vaak op een cruciaal moment in hun bestaan.

Ik gebruik instrumenten en methodieken uit Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA). Ook ben ik gecertificeerd om te werken met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een model om persoonlijk voorkeursgedrag te ontdekken, en met de Cultural Transformation Tools (CTT). Deze methodiek is er op gericht om organisaties te ondersteunen in het bouwen van een high-performance, waardengedreven cultuur die getalenteerde medewerkers aantrekt en behoudt en de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

De waarden die de kern van mijn aanpak duiden zijn compassie, betrokkenheid, toewijding, autonomie, vertrouwen.

Gedragsregels

De relatie tussen coach en cliënt is vaak een bijzondere. Onderwerpen zijn veelal persoonlijk en komen ‘dichtbij’. Gesprekken zijn intens, diepgravend en niet zelden confronterend. Coaching is een beroep waarin contact vaak intensief is en daarom is een gezonde begrenzing daarvan van zeer groot belang.

Om die reden is Groei door Coaching aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Ik houd mij in mijn werk aan de richtlijnen van deze Ethische Code. Het geeft mij houvast voor mijn ethisch handelen als professionele begeleider.

Het doel van de Code is onder meer om de professionele uitgangspunten van coaching te omschrijven waarmee die als leidraad kunnen dienen voor het professioneel functioneren van de deelnemende coaches. Denk hierbij aan ethische uitgangspunten, de begeleidingsrelatie en het begeleidingscontract. Aan deze Code zijn ook een klachtenprocedure en een klachtencommissie verbonden. Dit houdt in dat ik op basis van deze Code aanspreekbaar ben op mijn handelen en het geeft mijn cliënt de mogelijkheid mij als begeleider ethisch te toetsen.

Voor meer informatie kijk op de website van Phoenix Opleidingen

Coaching is een samenspel. Meedenken, samen uitpluizen maar ook die onverwachte vraag áchter de vraag stellen.

Wat anderen zeggen:

“Ik ben altijd erg blij met jouw inbreng, je bent objectief, stelt jezelf niet op de voorgrond waardoor de mensen ruimte krijgen om zelf te ontdekken.”

Marieke Hockx
verpleegkundig afdelingshoofd Zorg

“Haar kritische en intuïtieve manier van werken maken de sessies met Florien van Benten vaak pittig en confronterend, maar juist daarom zeer effectief. Dankzij onze gesprekken kijk ik met trots terug op mijn ontwikkelingen en met vertrouwen naar de toekomst.”

Maartje van Galen

crossmenu